ANFA ANKARA ALTINPARK İŞL.LTD.ŞTİ.

SİGORTA HİZMETİ ALIMI İŞİ İLANI

İşin Adı

Bina Demirbaş ve 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması

Doğrudan Temin Kayıt Numarası (İKN)

19DT245945

İdarenin adresi

Şehit Ömer Halisdemir Bul.No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara

İdarenin telefon ve faks numarası

0312 596 90 00 / 1903-1911-1913 – 0312 317 97 10

Alım İşinin

Niteliği, türü ve miktarı

1 Adet

Son teklif verme tarihi ve saati

23 / 05 / 2019 Perşembe Günü saat: 13:00

Alım Usulü

4734 KİK 22/d maddesi

 

1. İhale dokümanının görülmesi:

 

1.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve talep edilmesi halinde Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

1.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını temin etmeleri zorunludur.


2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar, Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Şehit Ömer  Halisdemir Bul. No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/ANKARA adresinde, hafta içi mesai saatlerinde (08:00 – 17:00 arası) Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilir.

 

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler, hiçbir şekilde bu ihaleye katılamazlar.

 
4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


 

5. Söz konusu alım işi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Not: İdareden doküman temin etme esnasında istekli firmalar, kaşelerini yanında bulundurmalıdırlar.

 

 

 

 

 

 

ANFA ANKARA ALTINPARK İŞL.LTD.ŞTİ.

AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİ İLANI

İşin Adı

3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2019/246485

İdarenin adresi

Şehit Ömer Halisdemir Bul.No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara

İdarenin telefon ve faks numarası

0312 596 90 00 / 1903-1911-1913 – 0312 317 97 10

Alım İşinin

Niteliği, türü ve miktarı

45.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)

390.000 Litre Motorin (Euro Dizel)

21.250 Litre Motorin (Diğer)

Son teklif verme tarihi ve saati

27 / 05 / 2019 Pazartesi Günü saat: 11:00

Alım Usulü

4734 KİK 3 (g) maddesi (kapalı zarf teklif usulü)

 

1. İhale dokümanının görülmesi:

 

1.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve talep edilmesi halinde Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

1.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını temin etmeleri zorunludur.


2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar, Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Şehit Ömer  Halisdemir Bul. No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/ANKARA adresinde, hafta içi mesai saatlerinde (08:00 – 17:00 arası) Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilir.

 

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler, hiçbir şekilde bu ihaleye katılamazlar.

 
4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

5. Söz konusu alım işi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

 

6. Anfa, bu işte 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen hükümler uyarınca, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

 

 

Not: İdareden doküman temin etme esnasında istekli firmalar, kaşelerini yanında bulundurmalıdırlar.
 

 

ANKARA'DA HAVA