İhale Detayı

KULUÇKA MAKİNESİ VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ ALIMI

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı KULUÇKA MAKİNESİ VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ ALIMI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 4 KALEM KULUÇKA MAKİNESİ VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ ALIMI
KİK Kayıt No 2019/252355
İdare'nin Adresi Şehit Ömer Halisdemir Bul.No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 27-05-2019 15:00
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

 

1.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve talep edilmesi halinde Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

1.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını temin etmeleri zorunludur.


2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar, Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Şehit Ömer  Halisdemir Bul. No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/ANKARA adresinde, hafta içi mesai saatlerinde (08:00 – 17:00 arası) Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilir.

 

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler, hiçbir şekilde bu ihaleye katılamazlar.

 
4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

5. Söz konusu alım işi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

 

6. Anfa, bu işte 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen hükümler uyarınca, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

 

 

 

 

 

 

Not: İdareden doküman temin etme esnasında istekli firmalar, kaşelerini yanında bulundurmalıdırlar.