İhale Detayı

20 ADET İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı 20 ADET İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 20 ADET İŞ YERİ
KİK Kayıt No KAPSAM DIŞI
İdare'nin Adresi şehit ömer halisdemir bulvarı no 142 6 aydınlıkevler ankara anfa ankara altınpark ısl ltd stı
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00-1915
İhale'nin Yapılacağı Adres şehit ömer halisdemir bulvarı no 142 6 aydınlıkevler ankara anfa ankara altınpark ısl ltd stı ihale salonu
Son Teklif Verme Tarihi 02-11-2020 12:00
Yayın Tarihi 21-10-2020 13:36
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.

 

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

 

Madde 1.        Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan taşınmazlar kiraya verilecektir.

 

S.NO

 

 

NİTELİĞİ

 

 

ADRESİ

 

 

ALANI

 

İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

KİRA BİTİŞ TARİHİ

 

KİRAYA VERİLECEK TAHMİNİ BEDEL  (KDVHARİÇ) (TL)

1

01 NOLU BÜFE

MOGAN REKREASYON ALANI

18 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

400,00 TL+ KDV

2

02 NOLU BÜFE

MOGAN REKREASYON ALANI

18 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

400,00 TL + KDV

3

07 NOLU BÜFE

MOGAN REKREASYON ALANI

18 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

400,00 TL + KDV

4

10 NOLU BÜFE

MOGAN REKREASYON ALANI

310 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

3.390,00 TL + KDV

5

BÜFE

DİKMEN VADİSİ 1.ETAP HOŞDERE ÇIKIŞI

9 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

3.000,00 TL + KDV

6

14 NOLU ÇAY BAHÇESİ

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI

260 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

2.000,00 TL + KDV

7

23 NOLU KUŞ BAHÇESİ + 2 AÇIK OTURMA YERİ

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI

90 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

700,00 TL + KDV

8

38 NOLU B3

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI

30 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

500,00 TL + KDV

9

42 NOLU B7 BÜFE WC DEPO

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI

60 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

600,00 TL + KDV

10

48 NOLU B13 BÜFE

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI

30 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

500,00 TL + KDV

11

52 NOLU G5 GİRİŞİ BÜFE

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI

30 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

500,00 TL + KDV

12

FAST FOOD 4-7

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI

75 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

750,00 TL + KDV

 13

FAST FOOD 4-6

KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI

75 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

750,00 TL + KDV

14

LOKANTA TİP 5

KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI

230 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

2.300,00 TL + KDV

15

FAST FOOD TİP 4-2

KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI

75 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

750,00 TL + KDV

16

FAST FOOD TİP 4-3

KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI

75 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

750,00 TL + KDV

17

RAMPA ALTI KAPALI ALAN

HACI BAYRAM CADDESİ BELEDİYE ÇARŞISI

50 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

3.300,00 TL + KDV

18

DÜĞÜN SALONU VE RESTORAN

KURTBOĞAZI BARAJI REKREASYON ALANI

2245 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

12.500,00 TL +KDV

19

48 NOLU İŞ YERİ

KOCABEYOGLU PASAJI

15 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

750,00 TL + KDV

 

20

51 NOLU İŞ YERİ

KOCABEYOGLU PASAJI

10 M2

02.11.2020

14:00

SÖZLEŞMEYİ

MÜTEAKİP

1 YIL

550,00 TL + KDV

 

     Madde 2.   İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

 

    2.1.İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

     a.    İhale Usulü                                                                : Kapalı Teklif Açık artırma Usulü

     b.    İhale Tarih ve Saati                            : 02.11.2020 günü Saat:14:00

     c.    Son Teklif Verme Tarih Saati: 02.11.2020 günü Saat:12:00

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

 

 

                        Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

            4.         İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

 

                                   İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü Şartname bedeli 100,00 (yüz) TL.’ dir. Şartname bedeli ANFA ANKARA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti.’ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. Şartname bedelinin hesaba yatırılması durumunda dekontu ibraz edilerek şartname alınabilir.

 

                                   İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ihaleye katılacak olanların teklif verecekleri her bir iş yeri için ayrı ayrı şartname ve eklerini alması zorunludur.

 

 

        Madde 3- İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

                                   3.1.      Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

                                   3.2.      Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

                                  

                                   3.3. Gerçek Kişiler: 

                                  

                   3.3.1.        Nüfus cüzdanı sureti

                                                                       

                                   3.3.2.   İkametgâh belgesi

 

                   3.3.3.        Noter tasdikli imza beyannamesi,

 

                             3.3.4.          Adli Sicil Kaydı,

 

                                   3.3.5.   Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

    

                                  

                                  

                                  

 

 

4.5.Tüzel Kişiler:

                                  

                             4.5.1.          Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi" 

                                                                               

                                   4.5.2.   Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

 

                                   4.5.3.   Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti        ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 

                                   4.5.4.   Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 

                                   4.5.5.   Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

                                   6.6.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

                                   6.6.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 3.4. veya 4.5.maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

                                    6.7.      İhaleye katılım için istenilen belgelerden, E-Devlet üzerinden alınabilen belgelerde geçerli olacaktır.

                                   6.8. İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.

Madde 4 İdare tarafından gerekli görülen hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir. İhaleye katılım için yapılan masraflar istekliye aittir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Madde 5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Kapsamında değildir.

İlanen duyurulur.