İhale Detayı

9 ADET ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı 9 ADET ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 9 ADET ARAÇ SATIŞ
KİK Kayıt No KAPSAM DIŞI
İdare'nin Adresi şehit ömer halisdemir bulvarı no 142 6 aydınlıkevler ankara anfa ankara altınpark ısl ltd stı
İdare'nin Telefonu 5969000-1915
İhale'nin Yapılacağı Adres şehit ömer halisdemir bulvarı no 142 6 aydınlıkevler ankara anfa ankara altınpark ısl ltd stı ihale salonu
Son Teklif Verme Tarihi 07-12-2020 12:00
Yayın Tarihi 24-11-2020 08:41
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

    ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.

 

9 ADET ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

 

1.  Mülkiyeti Şirketimize ait olan ve aşağıda niteliği bulunan 9 adet aracın KAPALI TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır.

 

2.         Satışı yapılacak Araçların bilgileri ve detayları aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

                                         ARAÇLARIN LİSTESİ

 

 

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

MODELİ

 

TİPİ-CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

KM

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

1

06 BV 2943

FORD

2009

 

Transit Connect K 210S 4+1

 

43.500,00 TL

KDV DAHİL

 

 308.163

1.305,00 TL

2

06 BV 2944

FORD

2009

 

Transit Connect K 210S

4+1

 

 

43.200,00 TL

KDV DAHİL

 

 

296.615

1.296,00 TL

3

06 BV 2947

FORD

2009

 

Transit Connect K 210S

4+1

 

 

43.800,00 TL

KDV DAHİL

 

 

241.115

1.314,00 TL

4

06 BV 2949

FORD

2009

 

Transit Connect K 210S  4+1

 

43.800,00 TL

KDV DAHİL

 

409.905

 

 

1.314,00 TL

5

06 DA 7738

FORD

2010

 

Transit Connect K 210S 4+1

 

44.500,00 TL

KDV DAHİL

 

 301.819

1.335,00 TL

6

06 DA 7739

FORD

2010

 

Transit Connect K 210S 4+1

 

43.750,00 TL

KDV DAHİL

 

 371.479

1.312,50 TL

7

06 DA 7740

FORD

2010

 

Transit Connect K 210S 4+1

 

42.750,00 TL

KDV DAHİL

 

302.601

1.282,50 TL

8

06 BB 4537

VOLVO

2018

 

S90 2.0 D D5 INSCRİPTİON

 

 

680.000,00 TL

KDV DAHİL

 

76.989

20.400,00 TL

9

06 ANF 60

MERCEDES- BENZ

2012

 

 

VİANO 2.2 CDI TREND ACTİVİTY ORTA 5+1

 

 

 

 165.000,00 TL

KDV DAHİL

 

 

 61.000

 

 

4.950,00 TL

 

 

 

 

 

 


3.         İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

     a.    İhale Usulü                                          : Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü

     b.    İhale Tarih ve Saati                             : 07.12.2020 günü Saat:15:00

     c.    Son Teklif Verme Tarih Saati: 07.12.2020 günü Saat:12:00

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

     d.    Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme saatinden sonra verilen teklifler alınmayacaktır.

     e. İstekliler ihaleye çıkarılan tüm araçlar için Ayrı Ayrı teklif verecektir. Açık artırma ilk araçtan başlanarak, her bir araç için ayrı ayrı yapılacaktır.

 

4.  İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

     İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü Şartname bedeli 200,00 (ikiyüz) TL.’ dir. Şartname bedeli ANFA ANKARA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti.’ ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. Şartname bedelinin hesaba yatırılması durumunda dekontu ibraz edilerek şartname alınabilir.

     İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

5.  İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

     5.1.Gerçek Kişiler:

            5.1.1.    Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

            5.1.2.    İkametgâh belgesi ve tebligat adresi

            5.1.3.    Noter tasdikli imza beyannamesi,

            5.1.4.    Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

    

     5.2.Tüzel Kişiler:

            5.2.1.    Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,       Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            5.2.2.    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"       

                                                                        

            5.2.3.    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza

 

            5.2.4.    Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

 

     5.3.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

            5.3.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.1. veya 5.2. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

 

     5.4.  Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

 

     5.5.  Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

 

     5.6.  İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

 

     5.7.  İstekliler, İhale dokümanının her sayfasını, tamamen okunup, kabul edildiğine dair imzalayarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 

     5.8.  İstekliler tarafından, araçların tamamına teklif verilebilir.

 

5.9.  Son Teklif Verme saatinden önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak idareye teslim etmeleri şarttır.

 

İlanen duyurulur.

 

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.