İhale Detayı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İŞİ

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İŞİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 1 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
KİK Kayıt No 19DT274673
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913
Son Teklif Verme Tarihi 14-06-2019 14:00
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

1. İhale dokümanının görülmesi:

 

1.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve talep edilmesi halinde Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

1.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, İdareden temin etmeleri zorunludur.


2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar, Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti. Şehit Ömer  Halisdemir Bul. No:142/6 Aydınlıkevler Altındağ/ANKARA adresinde, hafta içi mesai saatlerinde (08:00 – 17:00 arası) Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilir.

 

3. Son teklif verme tarih ve saatinde, İdare’ye verilmiş olan bu işe ait teklif zarfları hazır bulunanların huzurunda açılır.

 

4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler, hiçbir şekilde bu ihaleye katılamazlar.

 
5. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

6. Söz konusu alım işi, yapılan değerlendirme sonucunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İdareden doküman temin etme esnasında istekli firmalar, kaşelerini yanında bulundurmalıdırlar.