İhale Detayı

17 ADET DONDURMA TEZGAHI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı 17 ADET DONDURMA TEZGAHI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 17 ADET DONDURMA TEZGAHI
İdare'nin Adresi ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1915
İhale'nin Yapılacağı Adres ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA - İHALE SALONU
Son Teklif Verme Tarihi 21-05-2021 12:00
Yayın Tarihi 03-05-2021 11:33
İhale Durumu Tamamlandı
İhale Metni

ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.NDEN

 

SEYYAR DONDURMA TEZGAHI YERİ KİRAYA VERME İHALE İLANI

 

1.  Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan Seyyar Dondurma Tezgahları kiraya verilecektir.

 

2.         Kiraya verilecek Seyyar Dondurma Tezgâhı Yerleri bilgileri, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı ve kiralama süresi aşağıya çıkarılmıştır. 

 

S.

No

Cinsi

Yeri

Yıllık Tahmini Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

Kira Bitiş Tarihi

İhale Tarihi

1

Seyyar Dondurma Tezgahı Yeri (10 m2’yi Geçmeyecek)

Altınpark Rekreasyon Alanı Fuar Binası Arkası Lunapark Önü

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

2

Altınpark Rekreasyon Alanı Feza Gürsey Bilim Merkezi Karşısı

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

3

Altınpark Rekreasyon Alanı İtalyan Restoran İlerisi Köprü Yanı

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

4

Altınpark Rekreasyon Alanı Şirin Köy İlerisi Köprü Yanı

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

5

Altınpark Rekreasyon Alanı Kuş Bahçesi Önü

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

6

Göksu Rekreasyon Alanı Dağ Kızağı Karşısında Kalan Köşe

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

7

Göksu Rekreasyon Alanı Piknik Alanları Alt Kısım Otopark Köşesi

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

8

Dikmen vadisi 3. Etap Oyun Alanı köşesi

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

9

Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı Masal Adası Girişi Köprü Yanı

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

10

Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı Piknik Alanları Mevkii

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

11

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı Nikah Salonu Önü

6.000,00 TL

180,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

12

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı Hanımlar Lokali Karşısı

6.000,00 TL

180,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

13

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı Niyaziye Cami Aşağısı

6.000,00 TL

180,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

14

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı Düğün Salonu Aşağısı

6.000,00 TL

180,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

15

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı Müzikli Dans Havuzu Karşısı

6.000,00 TL

180,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

16

Mavigöl Rekreasyon Alanı İdari Bina Karşısı

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

17

Esertepe Rekreasyon Alanı Ay-Yıldız Havuzu Yıldız Balkonu Karşısı Asansör Yanı

7.800,00 TL

234,00 TL

06.07.2023

21.05.2021

 

 

3.         İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

     a.    İhale Usulü                                          :   Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü

     b.    İhale Tarih ve Saati                             :   21.05.2021 günü Saat:13:30

     c.    Son Teklif Verme Tarih Saati: 21.05.2021 günü Saat:12:00

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

     d.    Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebilecektir. Son teklif verme saatinden sonra verilen teklifler alınmayacaktır.

 

4.  İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

     İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü

     İhale Dokümanı Satış bedeli: 250,00 (İkiyüzelli)TL’dir. Şartname bedeli ANFA ANKARA Altınpark İşletmeleri      Ltd. Şti.’ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. Şartname bedelinin hesaba yatırıldığında, dekontu ibraz edilerek şartname alınabilir. İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların her bir dondurma tezgahı için ayrı ayrı şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

5.  İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

     5.1.Gerçek Kişiler :

            5.1.1.    Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

            5.1.2.    İkametgah belgesi ve tebligat adresi

            5.1.3.    Noter tasdikli imza beyannamesi,

            5.1.4.    Adli Sicil Kaydı,

            5.1.5.    Vekaleten katılım durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

    

     5.2.Tüzel Kişiler :

            5.2.1.    Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,  Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            5.2.2.    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"       

                                                                         

            5.2.3.    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

 

            5.2.4.    Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti  ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 

            5.2.5.    Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter   tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 

            5.2.6.    Vekaleten katılım durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

 

     5.3.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

            5.3.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.1. veya 5.2. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

 

          5.4.        Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

 

          5.5.        Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

 

          5.6.        İstekliler, İhale dokümanının her sayfasını, tamamen okunup, kabul edildiğine dair imzalayarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 

     5.7.        Son Teklif Verme saatinden önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak idareye teslim etmeleri şarttır.

 

    

 

İlanen duyurulur.

 

                   

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.