İhale Detayı

17 ADET MISIR TEZGAHI YERİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı 17 ADET MISIR TEZGAHI YERİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İdare'nin Adresi ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1915
İhale'nin Yapılacağı Adres ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA - İHALE SALONU
Son Teklif Verme Tarihi 20-04-2022 12:30
Yayın Tarihi 05-04-2022 16:33
İhale Durumu Tamamlanmadı
İhale Metni

ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.

 

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

 

1.  Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan 17 Adet Seyyar Mısır Tezgâhı yeri kiraya verilecektir.

 

S.NO

 

 

NİTELİĞİ

 

 

ADRESİ

 

 

ALAN (M2)

 

İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

KİRA BİTİŞ TARİHİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (EN AZ)

TAHMİNİ KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ-AYLIK)

 

 

1

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI 5 NOLU GİRİŞ ÖNÜ

 

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

 

29.07.2024

288,00

800,00

 

2

 

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI PİKNİK ALANI ALTI

 

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

 

29.07.2024

288,00

 

800,00

 

3

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

MOGAN REKREASYON ALANI BÜYÜK OYUN GRUBU PİKNİK ALANI YEŞİL YOL ÖNÜ

 

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

 

29.07.2024

288,00

 

800,00

 

4

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

MOGAN REKREASYON ALANI TED KOLEJİ KÖPRÜ ÖNÜ

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

 

5

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

MOGAN REKREASYON ALANI TENİS KORTU ALTI

 

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

 

6

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

MAVIGOL REKREASYON ALANI KUTLU DUGUN PİKNİK ALANI

 

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

 

29.07.2024

288,00

 

800,00

 

7

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

MAVIGOL REKREASYON ALANI PIKNIK ALANLARI ALTI SAHIL YOLU

 

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

 

29.07.2024

288,00

 

800,00

 

8

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

DIKMEN VADISI 1.ETAP

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

 

9

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

DIKMEN VADISI 2.ETAP

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

 

10

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

GÖKÇEK PARKI PİKNİK ALANI ÖNÜ

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

 

11

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

ALTINPARK REKREASYON ALANI LUNAPARK YANI

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

12

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

ESERTEPE PARKI ALT GIRIS VERANDA ÖNÜ

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

 

29.07.2024

288,00

 

800,00

13

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

ÖVEÇLER VADISI 1.ETAP ORTA KAPI

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

14

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

ÖVEÇLER VADISI NİKÂH SALONU KARŞISI

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

 

29.07.2024

288,00

800,00

15

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

KELEBEKSU PARKI ÇOCUK OYUN ALANI YANI

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

16

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

ŞAFAKTEPE PARKI ÇEŞMELİ MEYDAN

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

17

SEYYAR MISIR TEZGÂHI YERİ

ŞAFAKTEPE PARKI PİKNİK ALANI WC YANI

7 M2

20/04/2022

14:00

SÖZLESMEYE MÜTEAKİP

29.07.2024

288,00

800,00

 

 

2. Geçici teminat tutarı bir yıllık tahmini kira bedelinin %3 ünden az olmamak üzere verilecek olup, yukarıda asgari tutar belirtilmiştir.

 

3.         İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

     a.    İhale Usulü: Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.

     b.    Son Teklif Verme Tarih Saati: 20.04.2022 günü Saat:12:30

     c.    İhale Tarih ve Saati: 20.04.2022 günü Saat:14:00

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

     d.    Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

4.  İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

     İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü

     İhale Dokümanı Satış bedeli: 250,00 (İkiyüzelli)TL’dir. Şartname bedeli ANFA ANKARA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti.’ ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. Şartname bedelinin hesaba yatırıldığında, dekontu ibraz edilerek şartname alınabilir. İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların her bir iş yeri için ayrı ayrı şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

5.  İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler;

     5.1. Şekli ve içeriği ihale dökümanında bulunan teklif mektubu,

     5.2. Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz,

    

            5.4. Gerçek Kişiler:

            5.4.1.    Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

            5.4.2.    İkametgâh belgesi ve tebligat adresi

            5.4.3.    Noter tasdikli imza beyannamesi,

            5.4.4.    Adli Sicil Kaydı,

            5.4.5.    Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

    

           

 

5.5. Tüzel Kişiler ;

            5.5.1.    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"                                                                  

            5.5.2.    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

            5.5.3.    Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

            5.5.4.    Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

            5.5.5.    Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

            5.5.6.    Tüzel Kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

    

            5.6.Ortak Girişim Olması Halinde;

            5.6.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.4. veya 5.5. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.  

6. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

 

7. İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.

 

8. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerli olacaktır.

 

9. İdare tarafından gerekli görülen hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir. İhaleye katılım için yapılan masraflar istekliye aittir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Kapsamında değildir.

 

     İlanen duyurulur.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.