İhale Detayı

İş Yeri (Ankara İli Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi Ahiler Sokak 10/7 Nolu (65 m2 İş Yeri, 25 m2 depo) İş Yeri işletmesidir.)’nin kiraya verilmesi

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...

İşin Adı İş Yeri (Ankara İli Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi Ahiler Sokak 10/7 Nolu (65 m2 İş Yeri, 25 m2 depo) İş Yeri işletmesidir.)’nin kiraya verilmesi
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı İş Yeri (Ankara İli Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi Ahiler Sokak 10/7 Nolu (65 m2 İş Yeri, 25 m2 depo) İş Yeri işletmesidir.)’nin kiraya verilmesi
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ /ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1907-1906
İhale'nin Yapılacağı Adres Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Fua Alanı B Salonu.
Son Teklif Verme Tarihi 31-07-2019 14:00
İhale Durumu İptal Edildi
İhale Metni

1. Kira Şartnamesinin 28 inci maddesi İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.“ Hükmü gereği kira şartnamesinde değişiklik yapılması nedeni ile ihale iptal edilmiştir.

 

2. Kira şartnamesinin 29 uncu maddesi İhaleyle ilgili giderlerin ve masrafların tamamı istekli tarafından karşılanacaktır. İhalenin iptal edilmesi halinde teminat dışında alınacak diğer bedellerin isteklilere iadesi yapılmaz. Hükmü gereğince istekliler tarafından geçici teminatlar haricindeki ihale ile ilgili yapılan masraflar iade edilmeyecektir.

 

 

 

İLANEN DUYURULUR