Yazdır
Yayınlanma Tarihi 20.07.2020 13:08
İşin Adı SEYYAR DONDURMA TEZGAHI YERİ KİRAYA VERİLMESİ (ANKARA GENELİ MUHTELİF YERLER)
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı 30 ADET SEYYAR DONDURMA TEZGAHI YERİ (ANKARA GENELİ MUHTELİF YERLER)
İdare'nin Adresi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL.NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ /ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1907-1915
İhale'nin Yapılacağı Adres ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd.Şti. Fuar Alanı B Salonu
Son Teklif Verme Tarihi 28.07.2020 09:30
İhale Metni

ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.STİ.NDEN

 

SEYYAR DONDURMA TEZGAHI YERİ KİRAYA VERME İHALE İLANI

 

1.  Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan taşınmaz kiraya verilecektir.

 

2.         Kiraya verilecek Seyyar Dondurma Tezgahı Yerleri bilgileri, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı ve kiralama süresi aşağıya çıkarılmıştır. 

 

S.

No

Cinsi

Yeri

Yıllık Tahmini Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

Kira Bitiş Tarihi

İhale Tarihi

1

Seyyar Dondurma Tezgahı Yeri (10 m2’yi Geçmeyecek)

Altınpark Rekreasyon Alanı

Lunapark Girişi

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

2

Altınpark Rekreasyon Alanı

Paten Pisti Köprü Çıkışı

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

3

Altınpark Rekreasyon Alanı

İtalyan Restorana Gelen Meydan

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

4

Altınpark Rekreasyon Alanı

Kuş Bahçesi Önü

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

5

Dikmen Vadisi 1., 2., ve 3. Etap

1.Etap Yürüyüş Yolu Üzeri

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

6

Dikmen Vadisi 1., 2., ve 3. Etap

2.Etap Lunapark Köşesi

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

7

Dikmen Vadisi 1., 2., ve 3. Etap

2.Etap Köprü Girişi

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

8

Dikmen Vadisi 1., 2., ve 3. Etap

3.Etap Meydan

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

9

Esertepe Rekreasyon Alanı

Havuz Meydanı Gül Bahçesi

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

10

Esertepe Rekreasyon Alanı

Anfa İdari Bina Arkası

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

11

Keçiören Gökçek Parkı

Çeft Kafe Otopark Girişi Oyuncak Alanı Yanı

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

12

Keçiören Gökçek Parkı

Aktepe Girişi Oyuncaklar Yanı

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

13

Göksu Rekreasyon Alını

Göksu Fener Önü Yürüyüş Yolu

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

14

Göksu Rekreasyon Alını

Lunapark Köşesi

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

15

Göksu Rekreasyon Alını

Göksu Camii Arkası

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

16

Göksu Rekreasyon Alını

Home Garden Kafe ve Mrada Arası Meydan

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

17

Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı

Küçük avuz HHavuz Kıyısı

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

18

Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı

Masal Adası Giriş Köprüsü Arkası Meydan

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

19

Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı

Yunus Anıtı Arkası Yaya Yolu

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

20

Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı

Kır Kahvesi Önü Piknik Alanları Arkası

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

21

Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı

5 Nolu Giriş Kapısı

6.756,00 TL

202,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

22

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı

Anfi Tiyatro Girişi Sağ Taraf

5.856,00 TL

175,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

23

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı

Anfi Tiyatro İlerisi Oyuncak Karşısı

5.856,00 TL

175,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

24

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı

Küçük Havuz Yanı Heykel Önü

5.856,00 TL

175,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

25

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı

Kuzey Ankara Aktepe Kapısı

5.856,00 TL

175,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

26

Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı

Piknik Alanları Otopark Girişi Oyuncaklar Yanı

5.856,00 TL

175,68 TL

06.07.2023

28.07.2020

27

Mavi Göl Rekreasyon Alanı

Otopark Girişi Sol Taraf

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

28

Mavi Göl Rekreasyon Alanı

Piknik Alanları Altı Sahil Yolu

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

29

Mavi Göl Rekreasyon Alanı

Piknik Alanı Spor Alanları Önü

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

30

Mavi Göl Rekreasyon Alanı

Kutlu Düğün Tarafı Piknik Alanı Önü

6.504,00 TL

195,12 TL

06.07.2023

28.07.2020

 

 

3.         İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

     a.    İhale Usulü                                                                  : Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü

     b.    İhale Tarih ve Saati                               : 28.07.2020 günü Saat:10:00

     c.    Son Teklif Verme Tarih Saati: 28.07.2020 günü Saat:09:30

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Fuar Alanı B Salonu.

     d.    Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebilecektir. Son teklif verme saatinden sonra verilen teklifler alınmayacaktır

 

4.  İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti.Satınalma Müdürlüğü,

     İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğü

     İhale Dokümanı Satış bedeli: 200,00 (İkiyüz)TL (Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti.Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)

     İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Altınpark İşletmeleri Ldt.Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

5.  İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

     5.1.Gerçek Kişiler :

            5.1.1.    Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

            5.1.2.    İkametgah belgesi ve tebligat adresi

            5.1.3.    Noter tasdikli imza beyannamesi,

            5.1.4.    Adli Sicil Kaydı,

            5.1.5.    Vekaleten katılım durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

    

     5.2.Tüzel Kişiler :

            5.2.1.    Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,      Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            5.2.2.    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"       

                                                                         

            5.2.3.    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

 

            5.2.4.    Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti      ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 

            5.2.5.    Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter      tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 

            5.2.6.    Vekaleten katılım durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

 

     5.3.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

            5.3.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.1. veya 5.2. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

 

     5.4.  Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

 

     5.5.  Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

 

     5.6.  İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

 

     5.7.  İstekliler, İhale dokümanının her sayfasını, tamamen okunup, kabul edildiğine dair imzalayarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 

     5.8.  İstekliler tarafından, Seyyar Dondurma Tezgahı Yerlerinin tamamında teklif verilebilir. Ancak bir istekli üzerine en fazla  iki yer ihale edilebilir.

 

5.9.  Son Teklif Verme saatinden önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak idareye teslim etmeleri şarttır.

İlanen duyurulur.

                 

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA