Nevzat Uslucan - GENEL MÜDÜR

1956 Ankara Kızılcahamam ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kızılcahamam’da, lise öğrenimini Ankara Başkent Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1981 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden, Ziraat Yüksek Mühendisi olarak  tamamladı.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE ALDIĞI EĞİTİMLER

Tarım İstatistikleri, Proje Uygulama ve Değerlendirme, Kırsal Kalkınma Projeleri, Arazi Planlaması, Bütçe Hazırlama ve Uygulama ile birçok hayvancılık ve bitkisel üretim konularında eğitim alan Uslucan, yurt dışında ise Hollanda’da Proje Hazırlama ve İzleme-Değerlendirme, İtalya’da AB Tarım Mevzuatı Uygulamaları, ABD’de Yöneticilerin Yönetimi, Çayır-Mera ve Arazi Planlama Uygulamaları, Fransa’da Bio-Dizel, İngiltere’de Havza Koruma ve Projelendirme konularında eğitim almıştır.

Tarım Bakanlığı’nın Orköy Teşkilatı EPP (Etüt-Plan-Proje) Heyet Üyesi ve Başkanlığı, Proje Mühendisliği görevlerinde bulunduktan sonra, Tarım Bakanlığı Zonguldak ve Ankara İl Müdürlüklerinde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Tarım Bakanlığı Merkez Teşkilatında TÜGEM (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) – TEDGEM (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü)’nde koordinasyon ve değerlendirme, Bitkisel Üretim, Alet-Makine, Destekleme Daire Başkanlıkları, Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ile Türk Kooperatif Kurumu’nda Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan Nevzat Uslucan, halen Türk Ziraat Mühendisleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk Kooperatifçilik Kurumu Eğitim Vakfı Denetçiliğini yürütmektedir.

Nevzat Uslucan, Milli Güvenlik Akademisi mezunu olup iki çocuk babasıdır.

ANKARA'DA HAVA