ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. 06.05.1991 tarihinde Ankara Çankaya Mesnevi Sok. 27 numaralı adresinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BEL-KO Ltd. Şti. % 93 ve Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş.'nin % 7 iştiraki ile 2.000.000.000 (ikimilyar) TL. sermayeli olarak kurulmuş olup, sermayesi 5.000.000.000.000 TL. (Beş Trilyon TL) çıkartılmıştır.

Şirket merkezi Ortaklar Kurulu'nun 29.05.1991 tarih 991/04 sayılı kararı ile adres İrfan Baştuğ Caddesi Altınpark olarak değiştirilmiştir (nakledilmiştir).

ANFA Ltd. Şti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan 11.09.1991 tarih ve 373 sayılı karariyle işletme protokolünde belirtilen ilgili hizmetleri yerine getirmektedir.

Şirket olarak gelirlerimiz park bünyesinde ve dışında bulunan işletmelerin kira gelirleri, İlave İşler Gelirleridir.

Şirketimizin giderlerine gelince bunlar; idari ve personel giderleri, mevcutların bakım-onarım giderleri ve ilave hizmetlerin gerektirdiği giderler.

ANKARA'DA HAVA