image

ANFA Genel Müdürlüğü - Hakkımızda

ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. 06.05.1991 tarihinde Ankara Çankaya Mesnevi Sok. 27 numaralı adresinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BEL-KO Ltd. Şti. % 93 ve Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş.'nin % 7 iştiraki ile 2.000.000 (İki Milyon) TL sermayeli olarak kurulmuş olup, sermayesi daha sonra 95.000.000 (Doksan Beş Milyon) TL'ye çıkartılmıştır.

Şirket merkezi Ortaklar Kurulu'nun 29.05.1991 tarih 991/04 sayılı kararı ile adres Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, No:142/6 Altınpark olarak değiştirilmiştir (nakledilmiştir). ANFA Ltd. Şti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan 11.09.1991 tarih ve 373 sayılı kararı ile işletme protokolünde belirtilen ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Şirket olarak gelirlerimiz park bünyesinde ve dışında bulunan işletmelerin kira gelirleri, İlave İşler Gelirleridir.

image